Thursday, 9 April 2015

1 John 2 : 16


1 Johannes 2 :16
Die wêreldse dinge -
alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer,
al sy gesteldheid op besit - 
kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld.


Be careful what you focus on... 
and what you keep in sight.
the Father teaches us what is pure and eternal and what pleases Him.
Amen.

No comments:

Post a Comment